Vid användning av webbplatsen accepterar du våra användarvillkor, personuppgiftspolicy och användandet av cookies. Läs mer om våra cookies här. Jag förstår

Anbud och accept

  LISTEN_ARTICLE_BUTTON Sluta läsa

Ett köpeavtal uppstår vanligtvis då en part ger ett positivt svar på en offert eller ett anbud. Anbudet binder givaren ifall det är tillräckligt preciserat för att ligga till grund för ett avtal. Som utgångspunkt kan man säga att ett anbud är tillräckligt detaljerat om det täcker alla väsentliga avtalsvillkor och det alltså går att svara på det direkt utan att behöva fortsätta förhandlingarna. En annons eller ett produktblad är inte en offert utan endast en uppmaning åt en part att ge en offert eller ett anbud. En offert är inte bindande om det på den står till exempel att den inte är bindande.

I företagsvärlden används ofta offerter i vilka den som ger offerten vill förbehålla sig rätten att specificera priset senare då till exempel det exakta priset för råvarorna som ska användas i leveransen blivit klara. Den som vill göra någon form av förbehåll i sin offert kan för att undvika missförstånd tydligt markera i offerten till exempel att priset är preliminärt. Man kan även ange hur länge offerten gäller. Om det till exempel står att offerten gäller till 31.12.2013 binder den inte givaren längre efter detta datum. Oftast är det mer ändamålsenligt att ange ett datum när offerten upphör att gälla istället för att ange att offerten gäller låt säga en månad. Om giltighetstiden är definierad som veckor eller månader räknas tiden i regel från det datum som står angivet på offerten.

Om ingen giltighetstid angetts i offerten gäller den under skälig tid. Ett muntligt anbud ska man däremot svara på direkt om inte parterna kommit överens om något annat. Vad som är ’skälig tid’ varierar från fall till fall. Motparten ska få en rimlig tid att överlägga och ta ett beslut. Hur lång den tid som behövs för överläggning är beror till exempel på hur stor affär det är fråga om. Vem som mottagit offertern kan påverka den tid inom vilken man kan förvänta sig ett svar. Man kan till exempel generellt vänta sig ett svar snabbare av en företagare än en privatperson. Det säkraste sättet att svara på ett anbud är att använda samma metod som anbudet skickades med. Om man alltså fick offerten som e-post kan man även svara på offerten genom e-post. Vilket leveranssätt som använts för offerten kan även säga något om tiden inom vilken svaret ska ges. På ett e-postmeddelande svarar man i regel snabbare än på ett brev som kommer med vanlig post.

Anbudet leder till ett bindande avtal om accepten, det vill säga svaret på anbudet, når anbudsgivaren inom giltighetstiden för anbudet. Svaret, det vill säga accepten ska till sitt innehåll vara lika som anbudet. Om den andra parten däremot gjort ändringar eller definierat nya villkor i anbudet gäller svaret istället som ett nytt anbud vilket den ursprungliga anbudsgivaren sedan alltså ska svara på. Ett svar som ges för sent betraktas oftast som ett nytt anbud. Parten är alltså inte skyldig att anta det sena svaret men kan, genom att svara på det, ändå åstadkomma ett bindande avtal.

Om de ändringar som gjorts i anbudet är så obetydliga att de inte ändrar den egentliga innebörden i avtalet leder inte det till att svaret anses som ett nytt anbud.

Såväl anbud som accepter förtjänar eftertanke. Om det råder minsta risk för försening eller oklarhet lönar det sig att vara aktiv och utreda situationen så skyndsamt som möjligt. Om motparten svarar på anbudet negativt uppstår inget avtal. Samma gäller om inget svar alls ges på anbudet.

Anbudsgivaren kan dra tillbaka sitt anbud fram till att den andra parten tagit emot anbudet.

Legal Counsel

Robert Ander, Senior Legal Counsel, +46 723 82 29 92, robert.ander@fondia.com, Jag har lång erfarenhet som bolagsjurist och av affärjuridisk rådgivning i  olika branscher. Jag hjälper våra kunder med frågor angående avtal,  bolagsbildande, transaktioner och konkurrensrätt.

Robert Ander

Senior Legal Counsel

+46 723 82 29 92

Jag har lång erfarenhet som bolagsjurist och av affärjuridisk rådgivning i olika branscher. Jag hjälper våra kunder med frågor angående avtal, bolagsbildande, transaktioner och konkurrensrätt.

Susanne Enger, Senior Legal Counsel, +46 702 22 77 92, susanne.enger@fondia.com, HR-juridik och IT-rätt är mina specialiteter. Som erfaren fd. bolagsjurist,  är jag också van att guida företag i de flesta juridiska frågor, på ett  praktiskt och trevligt sätt.

Susanne Enger

Senior Legal Counsel

+46 702 22 77 92

HR-juridik och IT-rätt är mina specialiteter. Som erfaren fd. bolagsjurist, är jag också van att guida företag i de flesta juridiska frågor, på ett praktiskt och trevligt sätt.